Zenfone 3 Zoom


還記得上年第三季,DY曾經用「如果今年只能買一台手機 ‧ 買這一台準沒錯- Asus Zenfone 3」來為華碩Zenfone 3 評測報告的標題,因為當時 Zenfone 3 的表現,性價比十足,DY 亦推薦過給不少朋友使用。最近,Asus 終於把CES 2017 發表的最新手機 Zenfone 3 Zoom 帶來香港,到底它跟 Zenfone 3 比較像? 還是以Zenfone Zoom 作藍圖?到底性價比之皇需唔需要讓位?  立即跟大家看看~ 正面看,Zenfone 3 跟Zenfone 3 Zoom 設計分別不大,除了前置鏡頭轉為左方,及提升了拍攝功能,Zenfone 3 Zoom 配備了1300 […]

加鹽減醋成就最強攝影手機 – Asus Zenfone 3 Zoom